Ontvang nu gratis het boek
'Gelukkig druk?! - een aanzet tot werkdrukbeleid'

Stel je eens voor dat je werkdruk niet alleen als probleem ziet maar ook als aanleiding om de belangen van medewerkers, klanten, en eindverantwoordelijken in balans te brengen. 

Kun je je dan voorstellen dat je daarmee de organisatie gezonder, effectiever en veerkrachtiger kunt maken?

In deze publicatie is deze visie op een inspirerende, toepassingsgerichte wijze uitgewerkt. 

Het boek geeft een visie op waardecreatie en verbindt dat met duurzame inzetbaarheid. Dat is winst ten opzichte van een probleemgerichte benadering van duurzame inzetbaarheid die veranderkundig veel vragen oproept. Met waardecreatie openen we een perspectief dat de leidinggevende direct op de bedoeling van zijn of haar handelen aanspreekt. De behoefte van klanten en inwoners staat centraal én is in beweging. Steeds vaker gaat het over betekenisvol zijn, het vergroten van mogelijkheden, beleving en duurzaamheid. Deze waarde kan gerealiseerd worden door gezond, effectief en zoveel mogelijk vanuit ieders talent en passie samen te werken. 

testimonials

Wat anderen er van vinden

Het boek geeft inzicht in hoe je dat werkdruk-spel zo goed mogelijk kunt laten verlopen, als organisatie, als teamleider en als individuele medewerker. Dan ontstaat er een zogenaamd waarderend werkdrukbeleid waarbij belasting en belastbaarheid van medewerkers in balans zijn. De Winter c.s. stellen dat individuen zelf verantwoordelijk voor hun eigen vitaliteit, effectiviteit en inspiratie. De meerwaarde van organisaties zit in het kader er omheen. De kwaliteit daarvan wordt bepaald door de kwaliteit van de regelkringen op organisatie-, team- en individueel niveau. De Winter c.s. merken op dat MTO’s en RI&E’s niet altijd geschikt zijn en soms zelfs contraproductief. Zij pleiten voor onderzoek en analyse van die regelkringen. Op basis van een goede analyse kunnen de regelkringen dan met een klein zetje op de goede plek een maximaal hefboomeffect hebben, met een maximale waardecreatie voor de klant tot gevolg. En daar wordt je dan weer gelukkig druk van!

Hanneke Dijkman - auteur van 'Een 10 voor werkgeluk' - 

Het kleine handzame boekje is duidelijk bedoeld voor organisaties die werkstress, een doorgeschoten vorm van werkdruk, zien als uitwas van ons systeem, daarmee worstelen, maar niet precies weten hoe het veelkoppige monster van de werkdruk aan te pakken. De integrale, onderzoekende, dialogische methode leidt via overzicht en inzicht naar invloed en overvloed.

Met een nieuwe kijk op werkdruk, gekoppeld aan een reeks van beproefde instrumenten dragen De Winter c.s. bij aan het ontwikkelen van een werkdrukbeleid. Iets waar het tot dusverre en om boven genoemde reden nooit van heeft kunnen komen.

Meer een boek dus voor strategisch aangelegde leiders en medewerkers dan voor no nonsense managers en uitvoerders. Maar zeker ook een boek voor klassieke organisaties en instituties die willen doorgroeien voorbij aan het gesegmenteerde en hiërarchische denken over de organisatie van arbeid.

Paul Misdorp - auteur 'Crisis of Kruispunt' -

Schaarste van tijd is de grootste uitdaging van onze kennisintensieve organisatie. Daarmee is het noodzakelijk te zoeken naar mogelijkheden om tijd waardevol te maken. Maarten heeft ons geholpen om deze expeditie te starten.

Jos SimonsManager Ruimte gemeente Maastricht

Werkstress is een hardnekkig en taai fenomeen. Er is grote behoefte aan vernieuwde aandacht hiervoor. Deze publicatie plaatst dit vraagstuk in het perspectief van toegevoegde waarde. Hierdoor ontstaat focus bij zowel medewerkers als klanten om het werk gezond en duurzaam te organiseren.

Renz Davits- Programma manager A+O fonds Gemeenten

Maarten c.s. hanteren een pragmatische aanpak van werkdruk waarbij theorie en praktijk op een interactieve wijze worden gecombineerd en toegepast. Hierbij wordt kennisdeling en procesoptimalisatie maximaal uitgediept en benut.

Laurens PouwelVoorzitter Duurzaam Netwerk Almelo

Dit e-boek gratis ontvangen - vul hier je gegevens in.

Geen boek. Wel graag 3 x per jaar het opleidingsaanbod

>