Leergang
Veerkracht 
Versterken

Veerkrachtige medewerkers scoren het hoogst op het gebied van betrokkenheid en gezondheid, zijn digitaal voorbereid, flexibeler en nieuwsgieriger. Dit zijn precies de vaardigheden die bedrijven nodig hebben voor de toekomst.  
Deze leergang leert jou de mate van veerkracht te zien, hoe je veerkracht versterkt in jezelf en in je teams en wat er daarom moet veranderen.

Doelgroep

Je bent een organisatieadviseur, leidinggevende, HR-professional, directielid of coach die meer effectiviteit wil aanbrengen inorganisatieontwikkeling.

Tijdens de leergang 'Veerkracht versterken' ga je in je eigen organisatie met zelf gekozen inhoudelijke problemen en veranderkundige vraagstukken van de organisatie aan de slag.

Je onderzoekt het vraagstuk én je eigen rolvervulling vanuit meerdere perspectieven en in relatief kortdurende zelf geselecteerde interventies. 

Positieve bijwerkingen voor de deelnemer na de leergang 'Veerkracht Versterken': 

- het verhoogt lef/durf/kunde;
- het vergroot het reflecterend vermogen;
- het draagt bij aan kennisvermeerdering;
- als adviseur wordt jezelf ook nog eens veerkrachtiger;

De volgende neveneffecten kunnen optreden bij klanten van veerkrachtversterkers:
- een productiviteitsverhoging,
- een verzuimverlaging,
- een actieve bijdrage aan het boeien en binden van het menselijk kapitaal,
- het vergroten van de wendbaarheid en het innovatief vermogen van de organisatie.

laura Jacobs-Almering,Productmanager Verzuim/Ziektewet/WIA & Arbeids- en organisatiedeskundige Robidus/Obra

Meerwaarde van de leergang Veerkracht Versterken

Veerkracht College biedt deze leergang met een toepasbare denk-, werkwijze en instrumenten aan, waarmee jij als deelnemer de veerkracht in je context kunt versterken.
We helpen je te reflecteren op je rol in deze veranderopgave, zodat je zelf ook veerkrachtig blijft.
We bieden kennis, taal en tools en een leeromgeving om:

  • Integraal overzicht over de veranderopgave te krijgen
  • De meest passende vraag achter de vraag te stellen en interventie te kiezen
  • Kort durende effectieve interventies te begeleiden
  • Te reflecteren op het eigen mens- en wereldbeeld en dat van anderen
  • Dicht bij zichzelf te kunnen blijven in het omgaan met veranderdynamiek

Opzet en bedoeling van de leergang

Deelnemers worden gestimuleerd om de veerkracht van hun eigen team of organisatie vanuit wisselende invalshoeken in de eigen situatie te onderzoeken. Duurzame verandering vereist een beweging naar de onderstroom, naar de cultuur en verhalen in de praktijk van de eigen organisatie.

Daarvoor bieden we tools en taal.

We bespreken in de bijeenkomsten hoe kennis verwerkt of toepast is. Deelnemers helpen elkaar tussentijds. Verandering in organisaties is ook voor de veranderkundige zelf uitdagend, want in de organisatie reageren mensen daar verschillend op.

We bieden inzicht in eigen patronen, gesprekken over de rol van de adviseur en goede spiegels van het eigen mentale model. De filosofie biedt hulp bij het stellen van vragen. (Gast)docenten diepen de vraag uit.

Het curriculum vind je hier.

Tijd is een vaststaand feit, maar de waarde die we er aan toevoegen is dat niet. Een vraagstuk kan de waarde onder druk zetten. Ik leerde daar in de leergang over zonder waardeoordeel met elkaar in gesprek te komen en vanuit een concreet gezamenlijk beeld de weg omhoog te vinden.

Steven Wijnholds, leidinggevende in de zorg.

Wie in organisaties werkt, werkt in voortdurende verandering. Organisaties zijn, net als rivieren, levende systemen. Gezonde organisaties creëren meerwaarde en zijn veerkrachtig in het omgaan met in- en externe tegenslagen en verandering. Hoe kunnen we werken aan dat perspectief? Die vraag is actueel, relevant en urgent. 

Veerkracht College helpt deelnemers om: 

Bonus #1

Overzicht over de veranderopgave te krijgen.

Bonus #2

De vraag achter de vraag te stellen.

Bonus #3

Dicht bij jezelf te kunnen blijven in het omgaan met veranderdynamiek.

Bonus #4

Veerkracht versterkende interventies te begeleiden.

Bonus #5

Te reflecteren op je eigen mens- en wereldbeeld.

Leerdoelen van de leergang

Leerdoel 1

Oriënteren op veerkracht

Wat is veerkracht? Wat is de toegevoegde waarde ervan?
Krijg actuele kennis van, taal over en gespreks-vaardigheden van het begrip veerkracht. Wat is integraal en systemisch interveniëren? Raam het psycho-sociaal-economisch ontwikkel-potentieel en maak een business case.

leerdoel 2

Leren veerkracht
versterken

Hoe versterken en vergroten we veerkracht in organisaties?
Veerkracht vraagt reflectie op je eigen veerkracht en denkvoorkeur en op de dynamiek tussen strategie, structuur en cultuur. Wat zijn de randvoorwaarden en mogelijkheden van veerkracht als ontwikkelthema?

behoeftenmatrix uitgeschreven

14 goed beschreven interventies zijn direct inzetbaar om veerkracht te versterken bij jou en jouw team

leerdoel 3

Toepassen van veerkracht

Welke kansen bieden jouw rol en context?

Evalueer de veerkracht in jouw context en ontwikkel vanuit jouw rol een programma.
Je versterkt het organisatieverhaal met realiteitszin, aandacht of hoop.

leerdoel 4

Borgen van veerkracht

Groei zelf. Draag bij aan meetbare en (be)leefbare veerkracht.
Zelf veerkrachtig worden in je rol als leider, coach en adviseur.  Je eigen plek in het geheel herkennen en anderen daarbij kunnen helpen. 
Veerkracht als capability.

Accreditaties 

Wij bieden deelnemers de mogelijkheid de post bachelor accreditatie Veerkrachtdeskundige van Hogeschool Avans+ te verwerven. Wij werken mee aan verzoeken tot accreditatie van deze opleiding in het kader van deskundigheidsbevordering (PE programma's). 
Aan de leergang is door Hobéon SKO-A&O een waardering toegekend van 6 punten onder accreditatie nr. 2303.


Schrijf je nu in voor de Leergang. Welkom!

>