Programma van de Masterclass werkdrukbeleid

Docenten preventief werkdrukbeleid

man porttret

Maarten de Winter kerndocent

Maarten is masterdocent HR-strategie en Strategie bij Avans+ en heeft meer dan vijftien jaar ervaring met het verbeteren van werkdrukbeleid in organisaties.

portretfoto vrouw met stippeltjes blouse
Marion van den Wittenboer  docent

Marion van den Wittenboer is een gecertificeerd Arbeids- en organisatiedeskundige met meer dan twintig jaar ervaring met werkdrukinterventies op individueel, team- en organisatieniveau.

Kennismaking & introductie

13.30-14.15:
Kennismaken met de docenten en deelnemers.

 • Een introductie in het systeemperspectief en werkdrukbeleid
 • ontwerp-criteria  
 • Vijf typologieën van werkdrukbeleid

De deelnemer vormt zich een gefundeerd beeld van de waarde van de verschillende 'fundamenten', herkent de spanningen en gemaakte keuzes in de eigen organisatie.

De beleidscontext

14.15 -16.40:

We richten ons op de mogelijkheden om het beleid in de organisatie van de deelnemer te verbeteren. 

 • Het veranderlandschap van de eigen organisatie 
 • Werkdrukbeleid tussen andere HR-beleidsthema's
 • Aktie-onderzoek als procesontwerp
 • Korte pauze
 • Voorbeeldinterventie: Meetbare werkdrukbalans: instrument, rollen en balansregulering.
 • Psycho-sociaal-economische meerwaarde van beleidsvernieuwing.
 • Zelfwerkzaamheid: formuleren van de ambitie
 • Gelegenheid om een korte wandeling te maken door de kloostertuin. 

Dialoog en doen

17.00- 18.30:

 • Presentatie en feedback van eigen ambitie 

Deelnemers gaan met de docent en elkaar in gesprek. Het resultaat is overzicht over de stappen om het eigen werkdrukbeleid te verbeteren. 

Afsluiting

18.30 - 19.00:

Wat verder ter tafel komt

We bespreken de mogelijkheden voor vervolg. 

Diner

19.00 -20.30
Diner

restaurant met chandelier

Klanten over meervoudig werkdrukbeleid

Maarten heeft ons geholpen om in vijf maanden gedragen tot de kern van het werkdrukprobleem te komen, iets wat in de tien jaar hieraan voorafgaand niet gelukt is.

Eric van der Geer-Rutten-Rijswijk ● Directeur bedrijfsvoering Faculteit IE&IS, TU-Eindhoven

We hadden moeite om de hoge ad-hoc druk hanteerbaar en bespreekbaar te maken. Dat ging ten koste van onze doelstellingen. We kozen een aanpak waarin mensen leren anticiperen en hun zelforganisatie vergroten; waarmee we onze versnipperde en inefficiënte werkwijze verbeteren en het goede gesprek voeren wanneer dat nodig is.

Abdelhakim El Hasnaoui  Plantmanager Signify  

Schaarste van tijd is de grootste uitdaging van onze kennisintensieve organisatie. Daarmee is het noodzakelijk om te zoeken naar mogelijkheden om tijd waardevol te maken. Maarten c.s. hebben ons geholpen om deze expeditie te starten.

Jos Simons  manager ruimte gemeente Maastricht

>