Algemeen
Video/Tekst

Leergang 4 Veerkracht Versterken

3 Lessen Advanced

Over deze training

Bekijken

Inhoud training

Ideologieën in waardecreatie 2 Lessen

Dag 1 – De Knoop van Archimedes

De Knoop van Archimedes is dé communicatietool voor integraal veranderen. De Knoop van Archimedes is een verhalende communicatietool. Terwijl je de drie gekleurde en verknoopte touwen vasthoudt, formuleer je je gedachten. Dat schept helderheid voor jezelf en in de communicatie met anderen. Drie touwen (blauw, groen en goudkleurig) zijn in het midden met elkaar verknoopt. Die Knoop verbindt metaforisch de buitenkant – de klanten - met de binnenkant – de medewerkers - van de organisatie. De Knoop zelf vormt de strategie, structuur en cultuur van de organisatie. Welke waarde levert de organisatie? Tracey en Wiersema maken onderscheid tussen drie aspecten van waardecreatie: inhoudelijke waarde (blauw), proceswaarde (groen) en belevingswaarde (goud). Hoe leveren medewerkers waarde? Ryan en Deci onderscheiden competentie, verbondenheid en autonomie als basisbehoeften van medewerkers. Met deze tool kunnen we de botsing van de ideologieën bespreekbaar maken.

Integraal leiderschap door Daniel Ofman 1 Les

Daniel Ofman vertelt over leiders en lijders

Veerkracht wordt wel beschouwd als een nieuw ontwikkelparadigma. Het concept wordt onder meer toegepast in gedragswetenschappen, kinderpsychologie, economie, ecologie, didactiek, techniek, risicomanagement, ontwikkelingshulp, organisatiekunde, psychologie, maatschappelijke hulpverlening en sport en ook in beleidsinstrumenten van overheden, de Verenigde Naties, de Wereldbank en NGO’s.
Pen
>