Maak de organisatie veerkrachtig

Veel organisaties streven naar verbetering, maar eerlijk is eerlijk: veranderen kan een taai of uitputtend proces zijn. Veerkracht (of ‘resilience’) houdt betrokkenen realistisch, oplettend en positief en maakt aanpassing en groei onder uitdagende omstandigheden mogelijk. We leren je graag hoe of helpen je bij toepassing. 

Veerkracht: de toegewijde vasthoudendheid aan het mogelijk maken van een keerpunt.

Maarten de winter

Waarom veerkracht cruciaal is om de organisatie-doelen te blijven realiseren. 


Een krappe arbeidsmarkt, schaarse middelen, oplopende inflatie, ChatGPT, pandemieën, de energie- en de voedseltransitie zijn slechts voorbeelden van dit tijdperk van ongekende veranderingen. Die zetten organisaties en mensen onder druk en bieden ook kansen. Wat is het perspectief? Waar ligt de ruimte? Hoe komen we samen verder via een heldere veranderstrategie?

Organisaties onder druk kunnen in een op de inhoud gerichte, reactieve veranderpraktijk terechtkomen, waarin de ruimte en het perspectief juist vermindert. Dan wordt de sfeer somber en nemen verzuim en verloop toe. Die praktijken zijn niet altijd verklaarbaar maar vaak wel herkenbaar. Voor de iedereen - en in het bijzonder verantwoordelijken - is dat een last. Hoe doorbreken we deze dynamiek?

Een steeds beter begrepen en vaker toegepast keerpunt ontstaat door aan de slag te gaan met integrale ontwikkeling. Inhoud (de beoogde resultaten), proceskwaliteit en beleving groeien daarbij in interactie. Het samenspel van deze invalshoeken stimuleert samenwerking en vertrouwen. Hoe breng je dat in de praktijk?

Integrale ontwikkeling kan worden verterkt met veerkracht. Daar is steeds meer ervaring mee. Dan worden de intenties realiteitszin, aandacht en hoop in de veranderstrategie expliciet gemaakt. Afhankelijk van wat er nodig is worden interventies vanuit deze intenties ingezet. Iedereen kan daaraan op basis van eigen talenten een bijdrage leveren. Zo wordt de verandering stap voor stap gerealiseerd, terwijl ook de veerkracht groeit. Dat is allebei noodzakelijk om de toekomstige uitdagingen aan te kunnen.

Ben je geïnteresseerd in deze invalshoek, de werkvormen en kennisbronnen? Onze docenten en coaches helpen je met de manier van kijken en beschikken over 14 gevalideerde, goed beschreven interventies; gebaseerd op deze integrale benadering. Daar hebben we uiteraard zelf ook ervaring mee.

Is je belangstelling gewekt en wil je eens vrijblijvend doorpraten over de mogelijkheden? We bieden opleiding, workshops en advies. 

Faciliteer de verandering met een integrale bril en verschillende interventies. Onze mogelijkheden voor vervolg:

Online gratis lunchgesprek

De drie intenties van veerkrachtontwikkeling en een gesprek over de rol van de veranderkundige.

Het lunchgesprek wordt enkele malen per jaar online georganiseerd. Schrijf je in. Je ontvangt datavoorstellen.

In 60 minuten doorleef jij wat veerkracht is en wat je daaraan kunt bijdragen.

Orienteer je in het gratis leerdoelgesprek

Voor veranderkundigen in organisaties en belangstellenden bieden we een hoog gewaardeerde leergang van ca. een jaar met post bachelor certificering in Utrecht. 

Ben je geïnteresseerd in de leergang en vraag je je af of de leerdoelen en het proces bij jouw situatie passen?  

Boek een oriënterend leerdoelgesprek.

Eéndaagse veerkracht versterken 

Het doorbreken van een niet helpende veranderpraktijk begint bij het herkennen van wat er nodig is voor integrale ontwikkeling. Reflecteer op de veranderpraktijk van je eigen organisatie en wordt je bewust van wat je situatie nu nodig heeft en wat jouw rol daarin kan zijn. Neem drie goed beschreven interventies mee naar huis (coaching, teamontwikkeling en strategische verandercommunicatie) en maak hiermee zelfstandig of met onze hulp de start om veerkracht in je eigen omgeving (meetbaar) te vergroten.

Kijk eens een dag met de bril van veerkracht naar je organisatie. Wat zie je dan? Wat is er nodig? Wat ga je doen?

Wat is veerkracht eigenlijk?

Veerkracht is het proces en resultaat van succesvolle aanpassing en zelfs groei in moeilijke of uitdagende situaties. Veerkracht kan worden ontwikkeld bij mensen, in teams en in de organisatie als geheel. In samenhang versterken deze niveau's de veerkracht van het gehele systeem.

De belangrijkste factoren die bijdragen hoe goed mensen zich aanpassen aan tegenslagen:

  • De manier waarop individuen zichzelf en de wereld bekijken en ermee omgaan (IK; individuele veerkracht)
  • De beschikbaarheid en kwaliteit van relaties en netwerken (HET; sociale veerkracht)
  • Specifieke coping strategieën (WIJ; operationele veerkracht)

Veerkracht wordt wel beschouwd als een nieuw ontwikkelparadigma. Het concept wordt onder meer toegepast in gedragswetenschappen, kinderpsychologie, economie, ecologie, didactiek, techniek, risicomanagement, ontwikkelingshulp, organisatiekunde, psychologie, maatschappelijke hulpverlening en sport en ook in beleidsinstrumenten van overheden, de Verenigde Naties, de Wereldbank en NGO’s. Binnen Veerkracht College maken we deze kennis toepasbaar voor organisatie-ontwikkeling.

We bieden een zorgvuldig voorbereidde interactieve kennismakingsworkshop op lokatie bij de klant waarin veerkrachtontwikkeling dicht bij het primaire proces en de mens tot leven wordt gebracht.

Deskundig & ervaren - ons docententeam

Ervaren docenten brengen kennis en inspiratie uit de praktijk, economie, neurochemie, psychologie, antropologie en organisatiekunde. Welke rol je ook vervult, iedere rol en situatie biedt mogelijkheden om veerkracht te versterken. Deze docenten helpen je te reflecteren op de vraag hoe jouw eigen mens- en wereldbeeld je daarin helpt of belemmert. 

Chantalle Weemaes

gastdocent

Marian Pater

docent

John Furey

gastdocent

De voordelen van de leergang 'Veerkracht Versterken'

Welke rol je ook vervult: iedere rol en situatie biedt mogelijkheden om veerkracht te versterken.


We helpen je te reflecteren op de vraag hoe jouw eigen mens- en wereldbeeld je daarin helpt of belemmert.


Je bent al betekenisvol voor je omgeving. Daarvan wordt je je nog meer bewust. 


Je maakt kennis met mensen en wordt onderdeel van een netwerk, dat hun mogelijkheden en netwerk ook voor jou openzet.
 

Voordeel #1: meer in balans

Deelnemers aan onze activiteiten geven aan zich meer gewaardeerd te voelen en minder psychologische druk te ervaren. Ze zijn meer reflectief en relativeren de emoties bij zichzelf en anderen. Zij geven aan daarmee dichter bij zichzelf en anderen te kunnen staan. Ze hebben een positievere beleving bij hun werk en zijn beter in balans.

Voordeel #2: Veerkracht heeft een businesscase

Cijfers doen er ook toe. Veerkracht vergroot het enthousiasme voor werk (+ 45%), verbetert het mentale energieniveau (+ 39%) en concentratie (+ 27%). 

Met ons eigen instrumentarium (veerkrachtscan, waarde van tijd) gemeten verbetering van veerkracht indiceert tussen 6% en 12% productiviteitsverbetering na een interventie. Dat geeft de ruimte en tijd om verder te gaan met leren. 

Voordeel #3: Veerkracht zorgt voor zelfeffectiviteit

Deelnemers aan de leergang geven aan meer te vertrouwen op het oplossend vermogen van de groep waarmee zij werken. Ze zijn daar meer consistent en gedisciplineerd op gericht en geloven in hun eigen vaardigheid om de veranderingen positief te beïnvloeden. 

Voordeel #4: Krijg 14 interventies om veerkracht te versterken

In de Leergang maak je kennis met interventies om jouw probleemstelling helder te krijgen en met de gegeven theorie en tools in jouw eigen praktijk aan het werk te gaan. In de leergang reflecteren we diepgaand op de effecten daarvan op het gehele systeem, inclusief jijzelf. Zo stimuleren we je groei tijdens de leergang.

Kom in contact

Voornaam*
Achternaam*
Email adres*
Bericht
0 of 370
Bevestig dat je akkoord bent
>