Veerkracht voor mens en organisatie

Veerkracht College verzorgt een in-company leergang veerkracht als strategie. Leiders en adviseurs binnen de klant-organisaties worden ondersteund met theorie, tools en taal om aan deze ambitie te werken. We faciliteren hun actie-onderzoek en de reflectie op het verloop van op veerkracht gerichte interventies. Dat doen we met het bieden van inspiratie, diverse gastsprekers en met veertien goed onderbouwde interventies die in de praktijk helpend zijn gebleken. Het programma wordt ingebed in de strategie processen.

Deelnemers ontvangen afhankelijk van hun rol een officieel post bachelor diploma 'veerkrachtig leiden' of 'veerkrachtig adviseren', dat wordt verstrekt door Avans+. De leergang duurt ca. 15 maanden. Op dit moment werken we binnen de zorg en het onderwijs. 

We hebben allemaal een doel voor ogen; persoonlijk, professioneel, voor onszelf en met onze organisatie. Maar we hebben op de weg daarheen niet alleen voorspoed. Veerkracht College biedt een unieke samenhangende taal over veerkracht ('resilience') en praktisch toepasbare inzichten en tools van filosofen, psychologen, strategen en wetenschappers. Je kunt met onze aanpak maandelijks een uurtje gratis kennismaken. 

man porttret

Veerkracht: realiteitszin, aandacht en hoop.

Maarten de winter

Waarom veerkracht? 


"Je komt niet ver als je niet dichtbij begint." Het begint met zelfkennis. Je hebt kwaliteiten en ontwikkelpunten. Anderen hebben die ook. Het hoeft niet perfect te zijn, maar samen wil je van waarde zijn voor anderen. Je organiseert, richt in, je werkt, je hebt succes en deelt waarden en hebt oog voor elkaar. Alles verandert. Alles stroomt. Wat zijn de strategisch relevante ontwikkelingen? Waar knelt het nu al? We kunnen tegenslagen niet voorkomen, maar we kunnen er wel op voorbereid zijn. Daar kunnen we in groeien. Onze bekwaamheid om te gaan met verandering en daarin dicht bij onszelf en de collectieve bedoeling te blijven: dat vraagt veerkracht. Door het erkennen van ieders behoeften, groeit het in samenspel.

Is je belangstelling gewekt en wil je eens vrijblijvend doorpraten over de mogelijkheden? We bieden opleiding, workshops, individuele- en teamcoaching en strategisch organisatie-advies.

Faciliteer de verandering met een integrale bril en verschillende interventies. Onze mogelijkheden voor vervolg:

Online lunchgesprekken

Een uur in gesprek met deskundige collega's.

We organiseren regelmatig lunchgesprekken. Bekijk de gespreksthema's en ervaring van eerdere deelnemers, schrijf je in en ga met anderen in gesprek over een actueel vraagstuk.  

Orienteer je in het gratis leerdoelgesprek

Boek een oriënterend leerdoelgesprek

Wat zou de benadering voor jou of jullie kunnen betekenen? Sluit dit aan op jullie opgave?

Ben je geïnteresseerd in persoonlijke coaching of leren met een groep gelijkgestemden? 

Twee ééndaagse opleidingen

Kijk eens een dag met de bril van veerkracht naar je organisatie. Wat zie je dan? Wat is er nodig? Wat kun je doen?

Leer nieuwe mogelijkheden herkennen en benutten voor veerkracht als strategie.

Wat is veerkracht eigenlijk?

Veerkracht is het proces en resultaat van succesvolle aanpassing en zelfs groei in moeilijke of uitdagende situaties. Veerkracht kan worden ontwikkeld bij mensen, in teams en in de organisatie als geheel. In samenhang versterken deze niveau's de veerkracht van het gehele systeem.

De belangrijkste factoren die bijdragen hoe goed mensen zich aanpassen aan tegenslagen:

  • De manier waarop individuen zichzelf en de wereld bekijken en ermee omgaan (IK; individuele veerkracht)
  • De beschikbaarheid en kwaliteit van relaties en netwerken (HET; sociale veerkracht)
  • Specifieke coping strategieën (WIJ; operationele veerkracht)

Veerkracht wordt wel beschouwd als een nieuw ontwikkelparadigma. De kennis wordt onder meer toegepast in gedragswetenschappen, kinderpsychologie, economie, ecologie, didactiek, techniek, risicomanagement, ontwikkelingshulp, organisatiekunde, psychologie, maatschappelijke hulpverlening en sport en ook in beleidsinstrumenten van overheden, de Verenigde Naties, de Wereldbank en NGO’s. Binnen Veerkracht College maken we deze kennis, ervaringen en verhalen voor jou in jouw context toepasbaar. Je mag op de shouders van de ervaringen van anderen staan en we leren van elkaar, maar moet het zelf doen. 

Deskundig & ervaren - ons docententeam

Ervaren docenten brengen kennis en inspiratie uit de praktijk, economie, neurochemie, psychologie, antropologie en organisatiekunde. 

Chantalle Weemaes

gastdocent

Marian Pater

docent

John Furey

gastdocent

De voordelen van de leergang 'Veerkracht Versterken'

Welke rol je ook vervult: iedere rol en situatie biedt mogelijkheden om veerkracht te versterken.


We helpen je te reflecteren op de vraag hoe jouw eigen mens- en wereldbeeld je daarin helpt of belemmert.


Je bent al betekenisvol voor je omgeving. Daarvan wordt je je nog meer bewust. 


Je maakt kennis met mensen en wordt onderdeel van een netwerk, dat hun mogelijkheden en netwerk ook voor jou openzet.
 

Voordeel #1: meer in balans

Deelnemers aan onze activiteiten geven aan zich meer gewaardeerd te voelen en minder psychologische druk te ervaren. Ze zijn meer reflectief en relativeren de emoties bij zichzelf en anderen. Zij geven aan daarmee dichter bij zichzelf en anderen te kunnen staan. Ze hebben een positievere beleving bij hun werk en zijn beter in balans.

Voordeel #2: Veerkracht heeft een businesscase

Cijfers doen er ook toe. Veerkracht vergroot het enthousiasme voor werk (+ 45%), verbetert het mentale energieniveau (+ 39%) en concentratie (+ 27%). 

Met ons eigen instrumentarium (veerkrachtscan, waarde van tijd) gemeten verbetering van veerkracht indiceert tussen 6% en 12% productiviteitsverbetering na een interventie. Dat geeft de ruimte en tijd om verder te gaan met leren. 

Voordeel #3: Veerkracht zorgt voor zelfeffectiviteit

Deelnemers aan de leergang geven aan meer te vertrouwen op het oplossend vermogen van de groep waarmee zij werken. Ze zijn daar meer consistent en gedisciplineerd op gericht en geloven in hun eigen vaardigheid om de veranderingen positief te beïnvloeden. 

Voordeel #4: Krijg 14 interventies om veerkracht te versterken

In de leergang maak je kennis met interventies om jouw probleemstelling helder te krijgen en met de gegeven theorie en tools in jouw eigen praktijk aan het werk te gaan. 

Kom in contact

Voornaam*
Achternaam*
Email adres*
Bericht
0 of 370
Bevestig dat je akkoord bent
>