Veerkracht voor mens en organisatie

Veranderen kan medewerkers uitputten. Veerkracht (of ‘resilience’) houdt hen realistisch, oplettend en positief en vergroot hun aanpassings- en probleemoplossend vermogen.

We bieden opleiding, coaching en strategisch advies. In onze één of meerdaagse opleidingen leren we adviseurs en leidinggevenden hoe de organisatie-veerkracht te versterken en daarbij zelf veerkrachtig te blijven. 

man porttret

Veerkracht: de toegewijde vasthoudendheid aan het mogelijk maken van een keerpunt.

Maarten de winter

Waarom veerkracht cruciaal is om de organisatie-doelen te blijven realiseren. 


Organisaties onder druk kunnen in een op symptomen gerichte, reactieve veranderpraktijk terechtkomen, waarin de ruimte en het perspectief juist verminderen. Dan wordt de sfeer somber en nemen verzuim en verloop toe. Die praktijken zijn niet altijd verklaarbaar maar wel herkenbaar. Voor iedereen - en in het bijzonder verantwoordelijken - is dat een last. Hoe voorkomen en doorbreken we deze dynamiek?

Met integrale ontwikkeling groeien inhoud (vakmanschap en efficiency), proceskwaliteit (effectiviteit en verbondenheid) en beleving (verantwoordelijkheid en autonomie) in samenhang. Samenwerking aan deze invalshoeken vergroot waardecreatie en vertrouwen; de boven- en onderstroom. Hoe breng je dat in de praktijk?

Met veerkracht worden de intenties realiteitszin, aandacht en hoop onderzocht. Afhankelijk van wat er nodig is zet je interventies met meerwaarde voor deze aspecten in. Medewerkers worden daarbij op basis van eigen talenten betrokken. Zo wordt de verandering stap voor stap gerealiseerd, terwijl ook de veerkracht groeit. 

Ben je geïnteresseerd in deze invalshoek, de werkvormen en kennisbronnen? Onze docenten en coaches helpen je met de manier van kijken en beschikken over 14 gevalideerde, goed beschreven interventies; gebaseerd op deze integrale benadering. Daar hebben we uiteraard zelf ook ervaring mee.

Is je belangstelling gewekt en wil je eens vrijblijvend doorpraten over de mogelijkheden? We bieden opleiding, workshops, individuele- en teamcoaching en strategisch organisatie-advies. 

Faciliteer de verandering met een integrale bril en verschillende interventies. Onze mogelijkheden voor vervolg:

Online lunchgesprekken

Een uur in gesprek met deskundige collega's.

We organiseren regelmatig een reeks lunchgesprekken. Bekijk de gespreksthema's en hoge waardering van eerdere deelnemers, schrijf je in en ga met anderen in gesprek over een actueel vraagstuk.  

De twee thema's van de huidige reeks: Veerkrachtontwikkeling en preventief werkdrukbeleid. 

Orienteer je in het gratis leerdoelgesprek

Boek een oriënterend leerdoelgesprek

Voor leiders en adviseurs bieden we hoog gewaardeerde oplossingen. Van kortdurende coaching tot een leergang van ca. een jaar met post bachelor certificering in Utrecht. 

Ben je geïnteresseerd in persoonlijke coaching of leren met een groep gelijkgestemden? 

Twee ééndaagse opleidingen

Kijk eens een dag met de bril van veerkracht naar je organisatie. Wat zie je dan? Wat is er nodig? Wat kun je doen?

We hebben twee ééndaagse opleidingen. Beide dagen zijn gericht op jouw overzicht, inzicht en invloed. Onze Basiscursus Veerkracht laat je met de bril van veerkracht naar het veranderlandschap en je eigen rol kijken en daarin de weg vooruit ontdekken. Onze Studiedag Preventief Werkdrukbeleid helpt je de mogelijkheden te herkennen en benutten om het verzuim nog verder te verlagen.

Wat is veerkracht eigenlijk?

Veerkracht is het proces en resultaat van succesvolle aanpassing en zelfs groei in moeilijke of uitdagende situaties. Veerkracht kan worden ontwikkeld bij mensen, in teams en in de organisatie als geheel. In samenhang versterken deze niveau's de veerkracht van het gehele systeem.

De belangrijkste factoren die bijdragen hoe goed mensen zich aanpassen aan tegenslagen:

  • De manier waarop individuen zichzelf en de wereld bekijken en ermee omgaan (IK; individuele veerkracht)
  • De beschikbaarheid en kwaliteit van relaties en netwerken (HET; sociale veerkracht)
  • Specifieke coping strategieën (WIJ; operationele veerkracht)

Veerkracht wordt wel beschouwd als een nieuw ontwikkelparadigma. Het concept wordt onder meer toegepast in gedragswetenschappen, kinderpsychologie, economie, ecologie, didactiek, techniek, risicomanagement, ontwikkelingshulp, organisatiekunde, psychologie, maatschappelijke hulpverlening en sport en ook in beleidsinstrumenten van overheden, de Verenigde Naties, de Wereldbank en NGO’s. Binnen Veerkracht College maken we deze kennis toepasbaar voor organisatie-ontwikkeling.

We bieden een zorgvuldig voorbereidde interactieve kennismakingsworkshop op lokatie bij de klant waarin veerkrachtontwikkeling dicht bij het primaire proces en de mens tot leven wordt gebracht.

Deskundig & ervaren - ons docententeam

Ervaren docenten brengen kennis en inspiratie uit de praktijk, economie, neurochemie, psychologie, antropologie en organisatiekunde. Welke rol je ook vervult, iedere rol en situatie biedt mogelijkheden om veerkracht te versterken. Deze docenten helpen je te reflecteren op de vraag hoe jouw eigen mens- en wereldbeeld je daarin helpt of belemmert. 

Chantalle Weemaes

gastdocent

Marian Pater

docent

John Furey

gastdocent

De voordelen van de leergang 'Veerkracht Versterken'

Welke rol je ook vervult: iedere rol en situatie biedt mogelijkheden om veerkracht te versterken.


We helpen je te reflecteren op de vraag hoe jouw eigen mens- en wereldbeeld je daarin helpt of belemmert.


Je bent al betekenisvol voor je omgeving. Daarvan wordt je je nog meer bewust. 


Je maakt kennis met mensen en wordt onderdeel van een netwerk, dat hun mogelijkheden en netwerk ook voor jou openzet.
 

Voordeel #1: meer in balans

Deelnemers aan onze activiteiten geven aan zich meer gewaardeerd te voelen en minder psychologische druk te ervaren. Ze zijn meer reflectief en relativeren de emoties bij zichzelf en anderen. Zij geven aan daarmee dichter bij zichzelf en anderen te kunnen staan. Ze hebben een positievere beleving bij hun werk en zijn beter in balans.

Voordeel #2: Veerkracht heeft een businesscase

Cijfers doen er ook toe. Veerkracht vergroot het enthousiasme voor werk (+ 45%), verbetert het mentale energieniveau (+ 39%) en concentratie (+ 27%). 

Met ons eigen instrumentarium (veerkrachtscan, waarde van tijd) gemeten verbetering van veerkracht indiceert tussen 6% en 12% productiviteitsverbetering na een interventie. Dat geeft de ruimte en tijd om verder te gaan met leren. 

Voordeel #3: Veerkracht zorgt voor zelfeffectiviteit

Deelnemers aan de leergang geven aan meer te vertrouwen op het oplossend vermogen van de groep waarmee zij werken. Ze zijn daar meer consistent en gedisciplineerd op gericht en geloven in hun eigen vaardigheid om de veranderingen positief te beïnvloeden. 

Voordeel #4: Krijg 14 interventies om veerkracht te versterken

In de Leergang maak je kennis met interventies om jouw probleemstelling helder te krijgen en met de gegeven theorie en tools in jouw eigen praktijk aan het werk te gaan. In de leergang reflecteren we diepgaand op de effecten daarvan op het gehele systeem, inclusief jijzelf. Zo stimuleren we je groei tijdens de leergang.

Kom in contact

Voornaam*
Achternaam*
Email adres*
Bericht
0 of 370
Bevestig dat je akkoord bent
>