Algemeen
Video/Tekst

Dag 1 – De Knoop van Archimedes

Les 1 Hoofdstuk 1

De Knoop van Archimedes is een verhalende communicatietool.

Terwijl je de drie gekleurde en verknoopte touwen vasthoudt, formuleer je je gedachten. Dat schept helderheid voor jezelf en in de communicatie met anderen. Drie touwen (blauw, groen en goudkleurig) zijn in het midden met elkaar verknoopt. Die Knoop verbindt metaforisch de buitenkant – de klanten - met de binnenkant – de medewerkers - van de organisatie. De Knoop zelf vormt de strategie, structuur en cultuur van de organisatie.

Welke waarde levert de organisatie? Tracey en Wiersema maken onderscheid tussen drie aspecten van waardecreatie: inhoudelijke waarde (blauw), proceswaarde (groen) en belevingswaarde (goud). Hoe leveren medewerkers waarde? Ryan en Deci onderscheiden competentie, verbondenheid en autonomie als basisbehoeften van medewerkers. Met deze tool kunnen we de botsing van de ideologieën bespreekbaar maken.

Complexiteitsparadox

Veel sectoren bevinden zich door veranderende klantvragen, verduurzaming of digitalisering in een inhoudelijk en procesmatig complexe transitie. De ideologische (contractuele) aspecten voegen daar nog meer complexiteit aan toe. De begrijpelijke neiging is om die buiten beschouwing te laten, maar verstandig is dat niet. Het is een complexiteitsparadox: door meer invalshoeken toe te voegen, wordt het vraagstuk duidelijk en veranderkundig eenvoudig. De praktijkcase in dit artikel werd in drie maanden opgelost. 

Hoop

Hoe blijf je veerkrachtig in de ideologische strijd die nog niet is gestreden? Adviseurs hebben meerwaarde door vraagstukken zo eenvoudig mogelijk, maar niet eenvoudiger dan noodzakelijk te maken. Met de Knoop van Archimedes kunnen adviesvragers hun denken over waardecreatie, duurzame inzetbaarheid en contractuele randvoorwaarden in samenhang brengen en de hele organisatie daarin inzicht bieden. Over de ideologische strijd zouden we in toegankelijker termen meer moeten praten. Ik weet als opleider en adviseur dat de Knoop van Archimedes daaraan een belangrijke bijdrage levert.

Lesmateriaal

Verkorte Interventiebeschrijving van de Knoop van Archimedes

verplichte leesstof - De Knoop van Archimedes is bedoeld om de meerwaarde van integrale ontwikkeling tastbaar te maken. De klanten, medewerkers en organisatie hebben een plek in het verhaal. De verschillende draden hebben ieder een eigen toegevoegde waarde, samen vormen ze een verbonden geheel.

Uitgebreide handleiding bij het uitvoeren van de interventie

Additionele lesstof - Hier vind je een overzicht van de literatuur, geordend naar de interventiebeschrijvingen, die weer zijn geordend per bijeenkomst. Deze indeling is goeddeels logisch maar deels ook arbitrair. Je vindt relevante achtergrondliteratuur, video's, boeken, blogs en een verwijzing naar podcasts. Er kunnen nog wijzigingen volgen. Let op de versiedatum.

Pen
>