Werk aan je eigen vraagstuk en maak je organisatie veerkrachtig.

Tijdens de leergang 'Veerkracht versterken' ga je in je eigen organisatie met zelf gekozen inhoudelijke problemen en veranderkundige vraagstukken van de organisatie aan de slag. 

Leergang 'Veerkracht Versterken' i.s.m. Hogeschool Avans+

Wie in organisaties werkt, werkt in voortdurende verandering.
Organisaties zijn, net als rivieren, levende systemen. Gezonde organisaties creëren meerwaarde en zijn veerkrachtig in het omgaan met in- en externe tegenslagen en verandering. Hoe kunnen we werken aan dat perspectief? Die vraag is actueel, relevant en urgent. Veranderen kan medewerkers uitputten. Veerkracht (of ‘resilience’) houdt hen realistisch, oplettend en positief en vergroot hun aanpassings- en probleemoplossend vermogen.

Wil jij de onderstroom van patronen en cultuur beïnvloeden om zo hoopvolle, duurzame verandering te creëren? Zoek je daarvoor concrete interventies en goed onderbouwde kennis? Dan is deze leergang veerkracht versterken echt iets voor jou. Veerkracht (of ‘resilience’) is het proces en resultaat van succesvolle aanpassing en zelfs groei onder stress in moeilijke of uitdagende situaties.

Veerkracht is ontwikkelbaar. Leer bij ons hoe!
Voor jezelf en je organisatie.

Wat deze leergang je oplevert:

Deze leergang leert jou de mate van veerkracht te zien, hoe je veerkracht versterkt in jezelf en in je teams en wat er daarom moet veranderen.
Tijdens de leergang 'Veerkracht versterken' ga je in je eigen organisatie met zelf gekozen inhoudelijke problemen en veranderkundige vraagstukken aan de slag.

Tijdsduur

8 enkele dagen 

deelnemers 

maximaal 8 deelnemers

Investering

Vanaf € 4.850,00 exclusief BTW

Maak jezelf en de organisatie veerkrachtig

Veerkracht College biedt deze leergang met een toepasbare denk-, werkwijze en instrumenten aan, waarmee jij als deelnemer de veerkracht in je context kunt versterken.

Je onderzoekt het vraagstuk én je eigen rolvervulling vanuit meerdere perspectieven en in relatief kortdurende zelf geselecteerde interventies. 

Doelgroep

Je bent een organisatieadviseur, leidinggevende, HR-professional, directielid of coach die meer effectiviteit wil aanbrengen in organisatieontwikkeling. 

Tijdens de leergang 'Veerkracht versterken' ga je in je eigen organisatie met zelf gekozen inhoudelijke problemen en veranderkundige vraagstukken van de organisatie aan de slag. 

Je onderzoekt het vraagstuk én je eigen rolvervulling vanuit meerdere perspectieven en in relatief kortdurende zelf geselecteerde interventies. 

Leergang, opbouw en duur

 De leergang bestaat uit een persoonlijke intake en 8 bijeenkomsten van 1 dag.

In het intakegesprek bepaal je samen met de docenten je leerdoelen en lopen we het programma door.

Deelnemers

De maximale groepsgrootte van deze leergang is 8 deelnemers. 

Docenten

De kerndocenten Maarten de Winter en Marian Pater worden aangevuld door ervaren docenten met kennis en inspiratie uit de praktijk, economie, neurochemie, psychologie, antropologie en organisatiekunde.

Welke rol je ook vervult, iedere rol en situatie biedt mogelijkheden om veerkracht te versterken.

Deze docenten helpen je te reflecteren op de vraag hoe jouw eigen mens- en wereldbeeld je daarin helpt of belemmert. 

Een overzicht van ons docenten-team vind je hier.


Lokatie

De leergang wordt gegeven in het centrum van Utrecht, in één van de vergaderzalen van het iconische Grand Hotel Karel V.

trainingsoverzicht

1 daagse basiscursus Veerkracht

495,-

Je herkent het verschil tussen inhoudelijke veranderdoelstellingen en de benodigde integrale ontwikkeling voor systeem-verandering. Je maakt kennis met het begrip veerkracht en begrijpt de meerwaarde. Je kunt na afloop van de dag een analyse maken van de mate waarin jezelf, je team en je organisatie veerkrachtig zijn. Je kent werkprocessen om die analyse breed gedragen te maken.

8 daagse leergang veerkracht versterken

4.850,-

Je hebt een diepgaand begrip van veerkracht als eigenschap en proces. Je krijgt inzicht in je eigen veranderkracht en beperkingen en reflecteert. Je weet hoe je veerkracht in de strategie, structuur en cultuur kunt versterken aan de hand van diverse tools. Je werkt een eigen casus uit, waarover je in je leergroep en tijdens de bijeenkomsten een interventie ontwikkelt die het beste bij je probleem of opgave past. 

meerkosten
Post bachelor
certificering
'veerkracht versterken'
Avans+

650,-

Wil je met je eigen casus in je eigen werkcontext aan de slag? Dan heb je de unieke mogelijkheid een post bachelor certificaat te verwerven. Je vormt daarvoor in je organisatie een focusgroep. Je neemt deel aan de 8-daagse leergang. Je voert een interventie uit en evalueert deze en bespreekt met de focusgroep de uitkomsten. Je reflecteert vanuit theorie op de veerkrachtversterking.
We sparren individueel met jou over het interventieontwerp. Na een succesvol examen ontvang je een post bachelor erkenning 'veerkracht versterken' van Avans+.

  • Zowel tijdens de ééndaagse basiscursus als de achtdaagse leergang wordt een uitstekende lunch verzorgd.
  • De deelnemer van de ééndaagse basiscursus krijgt de beschikking over een online leeromgeving met relevante materialen en interventiebeschrijving van de veerkrachtscan (ons onderzoeks- en analyse-instrument). 
  • De deelnemer van de achtdaagse leergang krijgt de beschikking over een online leeromgeving met relevante materialen, interventiebeschrijving van de veerkrachtscan (ons onderzoeks- en analyse-instrument), 14 goed beschreven en direct inzetbare interventies voor jou en je team. 

Positieve bijwerkingen voor de deelnemer na de leergang 'Veerkracht Versterken': 

- het verhoogt lef/durf/kunde;
- het vergroot het reflecterend vermogen;
- het draagt bij aan kennisvermeerdering;
- als adviseur wordt jezelf ook nog eens veerkrachtiger;

De volgende neveneffecten kunnen optreden bij klanten van veerkrachtversterkers:
- een productiviteitsverhoging,
- een verzuimverlaging,
- een actieve bijdrage aan het boeien en binden van het menselijk kapitaal,
- het vergroten van de wendbaarheid en het innovatief vermogen van de organisatie.

laura Jacobs-Almering,Productmanager Verzuim/Ziektewet/WIA & Arbeids- en organisatiedeskundige Robidus/Obra

Leergang
Veerkracht 
Versterken

Veerkrachtige medewerkers scoren het hoogst op het gebied van betrokkenheid en gezondheid, zijn digitaal voorbereid, flexibeler en nieuwsgieriger. Dit zijn precies de vaardigheden die bedrijven nodig hebben voor de toekomst.  

Deze leergang leert jou de mate van veerkracht te zien, hoe je veerkracht versterkt in jezelf en in je teams en wat er daarom moet veranderen.

Meerwaarde van de leergang Veerkracht Versterken

Veerkracht College biedt deze leergang met een toepasbare denk-, werkwijze en instrumenten aan, waarmee jij als deelnemer de veerkracht in je context kunt versterken.
We helpen je te reflecteren op je rol in deze veranderopgave, zodat je zelf ook veerkrachtig blijft.
We bieden kennis, taal en tools en een leeromgeving om:

  • Integraal overzicht over de veranderopgave te krijgen
  • De meest passende vraag achter de vraag te stellen en interventie te kiezen
  • Kort durende effectieve interventies te begeleiden
  • Te reflecteren op het eigen mens- en wereldbeeld en dat van anderen
  • Dicht bij zichzelf te kunnen blijven in het omgaan met veranderdynamiek

Opzet en bedoeling van de leergang

Je neemt een voor jouw organisatie belangrijk vraagstuk mee. Dat is vooraf in een leerdoelgesprek getoetst vanuit verschillende perspectieven, waaronder ook de relevantie voor andere deelnemers aan de leergang.

In de leergang bieden we interventies, literatuur, dialoog en gastsprekers die overzicht, inzichten en handelings-perspectieven aanbieden om veerkracht te versterken. Je wordt daarbij gestimuleerd om deze, veelal kleine, interventies toe te passen met de bedoeling dat medewerkers zich verbinden aan het wegnemen van belemmeringen, oplossen van problemen en om te leren van wat er daadwerkelijk gebeurt. 

Filosofie en wetenschap vormen jouw en ons kompas tijdens deze verfrissende reis langs zeven invalshoeken met inspirerende vragen, werkvormen, docenten en gastdocenten.

Je gaat al tijdens de leergang aan de slag met je verander opgave en hebt een veilige omgeving hier over te klankborden en nieuwe inzichten op te doen waar je de dag erna direct mee aan de slag kan.

Aan het einde van de leergang deel je hoe jouw organisatie op het pad van integrale ontwikkeling terecht is gekomen en wat jouw rol daarin is geweest.
Als je tegen meerkosten bij inschrijving voor de optie post bachelor erkenning hebt gekozen, dan ontvang je na een succesvol examen een post bachelor erkenning 'veerkracht versterken' van Avans+ (onderdeel van Hogeschool Avans).

Tijd is een vaststaand feit, maar de waarde die we er aan toevoegen is dat niet. Een vraagstuk kan de waarde onder druk zetten. Ik leerde daar in de leergang over zonder waardeoordeel met elkaar in gesprek te komen en vanuit een concreet gezamenlijk beeld de weg omhoog te vinden.

Steven Wijnholds, leidinggevende in de zorg.

behoeftenmatrix uitgeschreven

14 goed beschreven interventies zijn direct inzetbaar om veerkracht te versterken bij jou en jouw team

Wie in organisaties werkt, werkt in voortdurende verandering. Organisaties zijn, net als rivieren, levende systemen. Gezonde organisaties creëren meerwaarde en zijn veerkrachtig in het omgaan met in- en externe tegenslagen en verandering. Hoe kunnen we werken aan dat perspectief? Die vraag is actueel, relevant en urgent. 

Veerkracht College helpt deelnemers om: 

Bonus #1

Overzicht over de veranderopgave te krijgen.

Bonus #2

De vraag achter de vraag te stellen.

Bonus #3

Dicht bij jezelf te kunnen blijven in het omgaan met veranderdynamiek.

Bonus #4

Veerkracht versterkende interventies te begeleiden.

Bonus #5

Te reflecteren op je eigen mens- en wereldbeeld.

Bonus #6

Na een succesvol examen kun je een post bachelor Veerkrachtversterker van Hogeschool Avans+
                [optionele keuze brengt meerkosten met zich mee]

Leerdoelen van de leergang

Leerdoel 1

Oriënteren op veerkracht

Wat is veerkracht? Wat is de toegevoegde waarde ervan?
Krijg actuele kennis van, taal over en gespreks-vaardigheden van het begrip veerkracht. Wat is integraal en systemisch interveniëren? Raam het psycho-sociaal-economisch ontwikkel-potentieel en maak een business case.

leerdoel 2

Leren veerkracht
versterken

Hoe versterken en vergroten we veerkracht in organisaties?
Veerkracht vraagt reflectie op je eigen veerkracht en denkvoorkeur en op de dynamiek tussen strategie, structuur en cultuur. Wat zijn de randvoorwaarden en mogelijkheden van veerkracht als ontwikkelthema?

leerdoel 3

Toepassen van veerkracht

Welke kansen bieden jouw rol en context?

Evalueer de veerkracht in jouw context en ontwikkel vanuit jouw rol een programma.
Je versterkt het organisatieverhaal met realiteitszin, aandacht of hoop.

leerdoel 4

Borgen van veerkracht

Groei zelf. Draag bij aan meetbare en (be)leefbare veerkracht.
Zelf veerkrachtig worden in je rol als leider, coach en adviseur.  Je eigen plek in het geheel herkennen en anderen daarbij kunnen helpen. 
Veerkracht als capability.

Accreditaties 

Wij bieden deelnemers de mogelijkheid de post bachelor accreditatie Veerkrachtdeskundige van Hogeschool Avans+ te verwerven. Wij werken mee aan verzoeken tot accreditatie van deze opleiding in het kader van deskundigheidsbevordering (PE programma's). 
Aan de leergang is door Hobéon SKO-A&O een waardering toegekend van 6 punten onder accreditatie nr. 2303.

Ontvang het uitgebreide curriculum


>