Het Sjoelbaksyndroom

Vanuit diep beleefde praktijkervaring bevat dit boek ideeën, gedachten en methoden die een bruikbare handleiding kunnen vormen voor de praktijk van […] dialoog. Herman Wijffels in het voorwoord

Read More

Aandacht maakt alles mooier

De nieuwe commercial van IKEA heet ‘Aandacht maakt alles mooier’. Op diverse marketingplatformen wordt deze slogan als spiegel op het personeelsbeleid van IKEA geplaatst. In een open brief,

Read More

Oplopende werkstress, stagnerende productiviteit: hoe verder?

De werkstress verspreidt zich tot 2030 over een kwart van de beroepsbevolking. De groei van de arbeidsproductiviteit in Nederland stagneert en nam met een historische primeur in 2016

Read More

Eigenaarschap of auteurschap?

Meer dan ooit realiseren organisaties zich dat nu niet kansen, maar risico’s verandervermogen vragen. Dit vraagt niet alleen een andere benadering van organisatieontwikkeling, maar ook om een andere

Read More

Het Dominoprincipe

Wat is veerkracht en hoe ontwikkelen we het? Gezamenlijke veerkracht De individualisering, globalisering, de ICT revolutie en de explosie van kennis biedt nieuwe mogelijkheden, maar komt tegelijk met

Read More

Grip op geld, werk, leven en tijd

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) publiceerde in januari 2020 het wetenschappelijke rapport “Het betere werk”. Van drie samenhangende trends – technologie, mondialisering en intensivering wordt de

Read More

Hoe houden we de veerkracht vast?

In reactie op de huidige coronacrisis blijken organisaties in staat enorme veerkracht te mobiliseren. Gevraagd naar wat hem het meest opvalt aan de manier waarop de crisis wordt

Read More

Veerkracht: klassieke mythe of realiseerbare toekomst?

Hoe gaan mensen en organisaties succesvol om met tegenslag? Zijn er aantoonbare eigenschappen of strategieën? Onderzoek wijst een duidelijke richting. De coach kan hierin met optionaliteit van waarde

Read More

Veerkrachtverkenning 2020

Sinds 2016 doen we verkennend onderzoek naar het functioneren van mensen in onze klantorganisaties. In de loop der jaren hebben honderden mensen uit universiteiten, overheden, multinationals en het

Read More

Expeditie veerkracht

Veerkrachtige teams houden vast aan hun hoop, maar laten optimisme los. Dit klinkt paradoxaal en dat is het ook. Een hoopvolle, realistische én filosofische expeditie naar een betere

Read More