man porttret

Ja, we hebben jouw aanvraag goed ontvangen.
Dank je wel daarvoor.  

We sturen je per e-mail twee documenten:
Het eerste document bevat een beschrijving van de leerdoelen, de doelgroep, meerwaarde, het curriculum en de kosten. Het document is ook bedoeld voor medebeslissers en geeft hen voldoende informatie. 

Het tweede document bevat aanvullende informatie over de structuur en inhoud van de 8-daagse leergang, de leeraanpak, de samenhang met de basiscursus, de essenties van de interventies en informatie over het post bachelor certificaat van Avans+.

Heb je nog vragen? Boek een zoom-afspraak in. Ik beantwoord jouw vragen graag.

Voor nu : een prettige en veerkrachtige dag toegewenst!

Maarten de Winter, 
Kerndocent Veerkracht College

>