Online Lunchgesprek Veerkracht-beleid

Veerkracht College organiseert ongeveer tweemaandelijks gratis lunchgesprekken over veerkrachtbeleid. Dat is om meerdere redenen een urgent en strategisch thema: 

 • Individueel omdat de gezondheidschade van teruglopende veerkracht, werkdruk, uitputting en burn-out hoog is. 
 • Bedrijfskundig vanwege de verbeterde productiviteit en verminderd verzuim. Van groot belang gezien beperkte vervangbaarheid van medewerkers in de huidige krappe arbeidsmarkt. 
 • Veranderkundig omdat de organisatie echt het belang van veerkracht wel inziet, maar het veranderproces en de besluitvorming stokken.

Doelgroep

Professionals die herkennen dat zij invloed moet kunnen uitoefenen op verschillende aspecten van het preventieve, op kwaliteit van arbeid gerichte beleid: 

 1. Je zoekt goede argumenten om anderen te overtuigen dat veerkracht bijdraagt aan persoonlijk en gezamenlijke succes.
 2. Een besluitvormingsproces over interventies waar zowel medewerkers als management in teams de meerwaarde van inzien en ruimte voor maken.
 3. Objectivering van de effectiviteit van interventies om daarvan te kunnen leren.

Oriënteer je op meervoudig veerkrachtbeleid.

Tijdens onze online lunchbijeenkomsten groepen van maximaal 8 deelnemers kun je proeven aan onze benadering. Centraal staat de vraag wat veerkracht is, hoe je met veerkracht start, hoe je het toepassingsgericht concretiseert en hoe je het kunt bijsturen. 

Marion van den Wittenboer - gecertificeerd A&O kerndeskundige - doet mee. We leiden in. We nemen ruim de tijd om in te gaan op  jouw (praktijk)vragen en geven ruimte aan dialoog. We gaan kort in op de vervolgmogelijkheden met Veerkracht College. 

Zet je naam op de lijst voor een nieuwe reeks of registreer voor een concrete datum. 

De inhoud van eerdere lunchgesprekken in 2023

Anne Marie Reus, Marianne Schulpen, Heidi Sprekelmeyer, Inge van de Pol, Sonja van Deursen-Stolk, Wim Luteijn en Ruud Niewold voerden een gesprek over een praktijkcase

"Hoe ontwikkelen we veerkracht, als medewerkers wel de veren hebben, maar niet de ruimte hebben om te vliegen?".

Deze vraag bracht het gesprek op aktie onderzoek als mogelijkheid om met kleine stappen de ruimte en het probleemoplossend vermogen iets te vergroten.

Door de patronen en mentale modellen die tijdens dit actie-onderzoek zichtbaar worden te bespreken met het leiderschap, worden hoopvolle vervolgstappen dan mogelijk.

Tijdens dit lunchgesprek vanmiddag hebben Debby Bijker, Tedske van Dalen, Marjoleine G., Julian Kippuw, Jeltje Minnesma, Bea Oortwijn en Susan Timmerman zich - geholpen door Marion van den Wittenboer en Maarten de Winter - gebogen over veerkrachtversterking in hun organisatie of situatie.

Zij brachten hun eigen vraagstukken in op de thema's veranderbereidheid van medewerkers en voorbeeldgedrag van leiders.
Het leverde een leerzaam gesprek op.

Iedere verandering begint bij een goede vraag en een goed gekozen vraag kan een keerpunt betekenen in het omgaan met deze problemen en vraagstukken.

Hartelijk dank voor jullie actieve deelname met luisteren, suggesties en humor. 

15 mei 2023  Veerkracht lunchgesprek op LinkedIN

"Er is een grote behoefte bij vakprofessionals om de dialoog met elkaar aan te gaan over concrete vraagstukken."

Marjolein Berendrecht, Yolanda Buchel, Susan Opgenoorth, Danielle van der Winden, Tiny van Dulmen en Jacquelin Zents voerden een gesprek over de ontwikkeling van #veerkracht in hun (klant)organisaties, met Laura Jacobs-Almering en Maarten als gespreksleiders.

Twee door de deelnemers ingebrachte actuele vragen stonden vandaag centraal:

1.) Kan ik de interventies mindfullness (persoonlijke veerkracht) en proces- en structuurverbetering (organisatieveerkracht) gecombineerd inzetten en in welke volgorde?

2.) Wat is een mogelijke inhoud van een te ontwikkelen leiderschapsprogramma in een technisch georienteerde organisatiecultuur?


We bespraken hoe we de klant houvast kunnen bieden om gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen voor hun vraagstuk en de benodigde perspectiefwisselingen en volgorde bij de aanpak daarvan.

Een eerste idee is om helpende en belemmerende patronen als inhoud voor het leiderschapsprogramma te gaan verkennen. Om te beginnen met literatuurstudie.

Belangstelling voor de volgende reeks? Zet je naam op de lijst en je krijgt bericht.

laptop met meerdere deelnemers aan een videogesprek

Reacties van eerdere deelnemers

 • "Interessante dingen gehoord. Vooral kijken naar oplossing. Ook verhalen van anderen/casuistiek en vragen stellen en aanpak bepalen. Leerzaam."
 • "De woorden die jullie gebruiken geven me taal om een patroon bespreekbaar te maken."
 • "De vraagstukken worden goed opgepakt en samengevat tussendoor."
 • "Ik vond het een interessante manier om met elkaar te praten over veerkacht. Leuk om mensen te leren kennen die vanuit andere perspectieven kijken naar de casus."
 • "Heldere inleiding; goed en scherp gesprek"
 • "Zeer positief, kijk op veranderen spreekt mij aan."
>