HR: Doorbreek het strategieplafond

De opwarming van de aarde doet de poolkappen smelten, waardoor de aarde nog sneller opwarmt. Het duurde tientallen jaren voordat klimaatwetenschappers het onzichtbare plafond doorbraken en vervolgens het

Read More

Bouwen aan werkdrukbeleid: Wie durft?

Waarom werkt ons werkdrukbeleid niet effectief? Wat vraagt de praktijk? Laat je meenemen in een even heldere als ontregelende analyse, waarin op de belangrijkste werkdruk-theorieën, beleidsaanpak en institutionele

Read More

De veerkrachtparadox

Een overweldigende behoefte aan veerkracht onder werkenden wijst op urgentie. Maar de ontwikkeling van veerkracht in mens en organisatie is paradoxaal en lastig. Zowel vanuit de theorie als

Read More

Feit: Veerkrachtige medewerkers maken betere leiders

Het was al bekend dat veerkrachtige mensen gezonder en productiever zijn, maar de relatie tussen veerkracht en Duurzame inzetbaarheid was tot nu toe niet onderzocht. Duurzame inzetbaarheid (DI) houdt

Read More

Alles wat je aandacht geeft, groeit.

Solidariteit op de TU/eEen traject om de werkdruk op een faculteit te verlagen. Directeur bedrijfsvoering Eric van der Geer-Rutten-Rijswijk: “Maarten heeft ons geholpen om in vijf maanden tot

Read More

Grip op geld, werk, leven en tijd

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) publiceerde in januari 2020 het wetenschappelijke rapport “Het betere werk”. Van drie samenhangende trends – technologie, mondialisering en intensivering wordt de

Read More

Een werkstressvrije vloer

Hoe breng en houd je de werkdruk in balans?Uit recent onderzoek van het SCP1 blijkt dat werkstress beheersen een van de belangrijkste knelpunten is binnen het personeelsbeleid. Een

Read More

Oplopende werkstress, stagnerende productiviteit: hoe verder?

De werkstress verspreidt zich tot 2030 over een kwart van de beroepsbevolking. De groei van de arbeidsproductiviteit in Nederland stagneert en nam met een historische primeur in 2016

Read More

Hoe houden we de veerkracht vast?

In reactie op de huidige coronacrisis blijken organisaties in staat enorme veerkracht te mobiliseren. Gevraagd naar wat hem het meest opvalt aan de manier waarop de crisis wordt

Read More

Veerkracht: klassieke mythe of realiseerbare toekomst?

Hoe gaan mensen en organisaties succesvol om met tegenslag? Zijn er aantoonbare eigenschappen of strategieën? Onderzoek wijst een duidelijke richting. De coach kan hierin met optionaliteit van waarde

Read More