Het Sjoelbaksyndroom

Vanuit diep beleefde praktijkervaring bevat dit boek ideeën, gedachten en methoden die een bruikbare handleiding kunnen vormen voor de praktijk van […] dialoog. Herman Wijffels in het voorwoord van Het sjoelbaksyndroom.

Het sjoelbaksyndroom (Pearson Education, 2011) focust zich op de vraag hoe de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor capaciteitsmanagement in organisaties kan worden opgepakt, zodat uiteindelijk de organisatie daardoor duurzaam goed gaat functioneren en beter presteert. Het boek maakt duidelijk hoe te veel systeemwereld werk opstuwt als sjoelen in een overvolle sjoelbak. Oog voor de kwaliteit van tijd op basis van een geobjectiveerd takenpakket biedt een duurzaam productieve invalshoek. Medewerkers krijgen meer focus en doorlooptijden nemen af.

Sinds 2011 is het gedachtengoed van Maarten en Archimedes verder ontwikkeld en neemt positieve psychologie daar een belangrijkere plaats in. Niet werkdruk staat centraal, maar klantwaarde. Het onderscheid tussen objectieve en subjectieve tijd biedt een belangrijke mogelijkheid om aan de slag te gaan met waardecreatie, co-creatie en vernieuwing. Met deze invalshoek blijkt de doelstelling van gezond, effectief en menselijk organiseren nog beter realiseerbaar.

Het boek analyseert de paradox van harder werken, maar minder presteren. “Maarten maakt klip en klaar dat door werkdruk te onderbouwen en in dialoog tussen medewerkers en managers bespreekbaar te maken, de prestaties verbeteren.”

De doelgroep van dit boek zijn managers en hun adviseurs.

Recensies:

Zijn analyse van werkdruk en alles wat daar mee samenhangt, is doorwrocht. Zijn oplossingen zijn eigenzinnig; dat kan niet anders als je boek ‘Het sjoelbaksyndroom’ heet…

Eelke Pol, Managementboek.nl

“Maarten de Winter reikt een nieuwe praktische manier aan voor duurzame inzetbaarheid, meer productiviteit en flexibiliteit in organisaties. Hij beschrijft de principes en methodes die hij gebruikt bij het adviseren van organisaties die met dit probleem aan de slag willen.

Het sjoelbaksyndroom is interessant voor managers en leidinggevenden, adviseurs en bestuurders, maar ook voor medewerkers die zich betrokken voelen bij het functioneren van hun organisatie. Want het sjoelbaksyndroom, daar herkent iedereen zich wel eens in.”

“Het sjoelbaksyndroom’ is een verrassend boek. Het agendeert een belangrijk thema en analyseert de oorzaken van werkdruk op een grondige manier.”

“Wat Maarten beschrijft sluit aan bij mijn visie op management en biedt naast inzichten, tips en trucs voor mij als manager, ook praktische handvatten voor medewerkers om het thema werkdruk concreet inzichtelijk en bespreekbaar te maken met hun manager.”

Tania Mulder, Manager

“Logistiek is de kunst van het slim organiseren. Dat is de slogan van de stichting Nederland is logistiek. Op zich zit daar zeker een waarheid in. Maar hoe moet je slim organiseren? De Winter noemt de drie benodigde indicatoren werkdruk (voor bestuurbaarheid), werkvoorraad (voor efficiency) en versnippering (voor flexibiliteit) heel treffend een spiegel voor de medewerker. Deze logistieke kennis is perfect voor leken in bureaucratische organisaties. Maar ook voor de logistiek is dit boek interessant. In de logistiek draait het niet alleen om het slimmer organiseren van de fysieke goederenstroom, maar ook steeds meer om het verbeteren van deze besturing.

Supply Chain Magazine

Dynamisch capaciteitsmanagement, zoals dat in deze publicatie is omschreven, is geen eenvoudig instrument. Als je eenmaal gewend bent aan het denkkader, dan levert de inspanning op dat je dieper inzicht hebt gekregen in capaciteitsmanagement in een complexe omgeving. En van het belang van goede dialoog tussen medewerker en leidinggevende. Dat inzicht kan nog van pas komen, vooral omdat het thema aan belang wint door ontwikkelingen als bezuinigingen op de overheidsorganisatie (‘meer met minder’) en ‘Het Nieuwe Werken’ (sturen op resultaat en eigen verantwoordelijkheid).

HR Overheid

Maarten maakt klip en klaar dat door werkdruk te onderbouwen en in dialoog tussen medewerkers en managers bespreekbaar te maken, de prestaties verbeteren. Dit is van belang omdat werkdruk zich vaak heel anders uit. Zonder met feiten onderbouwde dialoog kan aan de werkdrukbeleving geen betekenis worden gegeven. Zogenaamde verzakelijking ontaardt dan in het tegendeel: er wordt weinig onderzocht, veel afstand genomen en over in plaats van met elkaar gesproken.

Wiard Ruisdonk, Manager

Maarten de Winter (1962) is zelfstandig sociologisch econoom, (kern)docent Strategisch HR en Sturen op strategie bij Hogeschool Avans+ en partner bij Veerkracht College. In zijn organisatie-advies richt hij zich op de ontwikkeling van een veerkrachtige organisatie.

Volg mij ook op

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>