Strategisch sparren?

Heb je behoefte aan om aan het denken te worden gezet? Wil je eens sparren over een strategisch (verander-) vraagstuk? Ben je geïnspireerd door artikelen of blogs en heb je daar een vraag over? Ik maak graag kennis om te verkennen hoe we iets voor elkaar kunnen betekenen.


Maarten de Winter

Adviseur organisatie- en HR strategie

Ik hou ervan complexiteit te reduceren tot essenties, vlot te beginnen en dan  - langs kleine stappen - samenhangend te werken aan verbetering van structuur, strategie en cultuur.

Ik breng veel ervaring, logica en gevoel mee. 

Met een frisse blik van buiten en twintig jaar doorleefde advieservaringen, breng ik niet alleen logica maar ook gevoel. Door met aandacht te luisteren en met doordachte analyses kunnen we ons samen snel richten op wat urgent is, om vervolgens rustiger te reflecteren op wat belangrijk is. Met negen jaar leiding in managementrollen, waarvan drie jaar in een eindverantwoordelijke directierol, diverse rollen in besturen en een raad van toezicht sta ik met beide benen op de grond. "Nobody said it was easy".

Ik doorzie snel en ik breng complexe zaken terug naar de essentie.

Ik hou ervan complexiteit te reduceren tot essenties, vlot te beginnen en dan  - langs kleine stappen - samenhangend te werken aan verbetering van structuur, strategie en cultuur. Ik geloof in de kracht van hoop en positief denken, zonder de realiteit uit het oog te verliezen. We reflecteren samen om vraagstukken hanteerbaar te maken en problemen op te lossen. Ik ken de kracht van de vraag en zet me in om de beschikbare talenten te benutten. Op deze website tref je klantverhalen en opinies.

Nodig me gerust uit voor een gesprek hierover. Dan verkennen we of en hoe we iets voor elkaar kunnen betekenen. Natuurlijk geef ik graag referenties. 

Adviesproposities

De organisatiekunde onderscheidt vijf fasen van ontwikkeling: Probleemverkenning, probleemanalyse, ontwerp van een oplossing, implementatie en evaluatie. Ik lever altijd maatwerk. De vijf korte verhalen uit mijn adviespraktijk hieronder zijn voorbeelden hoe ik deze fasen in combinatie of losstaand invul om de waardecreatie van organisaties te verbeteren. 

Alle interventies hebben op cultuurverandering gerichte intenties, een academisch fundament en staan in de pragmatisch-filosofische traditie; 'Wat werkt is waar'. Ik maak gebruik van gevalideerde instrumenten en aanpakken en benut mijn ervaring en netwerk.

Omdat verhalen in organisaties belangrijk zijn, is overzicht, inzicht en mede-auteurschap van betrokkenen nodig.
Dit kenmerkt mijn benadering van vraagstukken.

Probleemverkenning

Een regionale uitvoeringsorganisatie heeft weinig ervaring met leren en ontwikkelen en vraagt zich af wat dat zou kunnen opleveren.
Door middel van een breed spectrum onderzoek wordt een foto gemaakt van de kwaliteit van het werk en het probleemoplossend vermogen; zowel individueel als organisatorisch.
Dit levert scherpe vragen op. In de gesprekken hierover komen de kansen voor - en weerstanden tegen - leren en ontwikkelen op tafel. 

Probleemanalyse

 In een middelgroot MKB bedrijf wordt het verdienmodel bedreigd door mogelijke intreders. Hoger management en middenkader worden het niet eens over een nieuwe strategie, waardoor noodzakelijke initiatieven achterwege blijven en klantrelaties verslechteren.
Door de ideologieën achter de waardepropositie van intreders te analyseren wordt duidelijk hoe bestaande klanten kunnen worden betrokken bij een aangescherpte waardepropositie.
Een waarde georiënteerde dialoog hierover met klanten wordt in een leerteam met accountmanagers verbeterd. Het resultaat is een verbeterd verdienmodel en betere klantrelaties.

Interventie-ontwerp

In een gemeentelijke organisatie waar de werkdruk, uitputting en het verloop hoog zijn, zijn al meerdere interventies uitgeprobeerd; met onvoldoende effect. Het lukte niet goed om op alle niveaus verantwoordelijkheden voor verandering te ontwikkelen. Eerdere interventies werden mede daarom niet afgerond. Het ontwerp van kleinschalige, gedragen veranderinitiatieven van onderop begint bij het geven van vrijheid over de leervraag. Leerteams worden ondersteund met gevalideerde aanpakken en managementrollen worden oplossingsgericht betrokken. 

Interveniëren

In een landelijke uitvoeringsorganisatie wordt professioneel gedrag gedefinieerd met begrippen als vakmanschap, helderheid en duidelijkheid. Een allergie tegen zaken die minder helder en duidelijk zijn, belemmert een vraag- en klantgerichte houding. Met behulp van een persoonlijk en kwetsbaar verhaal in het omgaan met tegenslagen, komt de dialoog op gang over de waarde van persoonlijke keuzevrijheid. Het effect is dat organisatiewaarden meer in balans komen met menselijkheid, groei en ontwikkeling. Bedrijfsprocessen en feedback daarop worden hiermee verbeterd.

Evalueren

Een evaluatie van vijf jaar interveniëren op het thema werkdruk binnen een Universiteit leert dat altijd naar oplossingen in strategie of structuur is gezocht. Het thema cultuur is steeds gemist. Er worden toekomstgesprekken georganiseerd. Medewerkers geven daarin aan waarden als erkenning, waardering en talentbenutting te willen werken. Het resultaat is het naar elkaar uitspreken van het belang ieder op zijn of haar talent te waarderen en er samen het beste van te maken. Dit is het begin van een nieuwe, meer op dialoog gerichte samenwerking aan verbetering.

Maarten de Winter

Ik heb kennis van economie, filosofie, psychologische modellen en beschik over een creatieve en nieuwsgierige geest. Ik help leiders het organisatieverhaal verder te brengen. Ondersteund door analyses en met oog voor gemeenschappelijke en verschillende belangen, ontstaan wegen die naar oplossingen leiden. Dat doe ik in rollen als onafhankelijk adviseur, Masterdocent strategisch HR en veerkracht, coach, onderzoeker en spreker.

Stel een vraag over één van de proposities.

een beller is sneller: 06 - 508 19 705

Maarten heeft ons geholpen om in vijf maanden tot de kern van het werkdrukprobleem te komen, iets wat in de tien jaar hieraan voorafgaand niet gelukt is

Eric van der Geer-Rutten-Rijswijk Directeur bedrijfsvoering TU/e

Opdrachtgevers over Maarten de Winter

Maarten hanteert een pragmatische aanpak van werkdruk, waarbij theorie en praktijk op een interactieve wijze wortden gecombineerd en toegepast. Hierbij wordt kennisdeling en procesoptimalisatie maximaal uitgediept en benut. 

Laurens Pouwel ● Infrastructure & Facilities manager bij Urenco

Maarten heeft onze organisatie een perspectief gegeven om de dienstverlening te verbeteren en het inzicht om interne werkrelaties te vereenvoudigen.

Piet Hein Kolff algemeen directeur Accres Apeldoorn

Maarten is in staat om je mee te nemen in het verhaal. Hij zet je door kritische vragen en feedback aan tot nadenken en verdieping

Koen van Schendel Avans+

Sinds de teamcoaching reageren medewerkers meer gebalanceerd op verandering en tegenslag; ze stralen een zekere rust uit.

Hakim El Hasnaoui ● plantmanager
Signify (vmlg  Philips Lighting)


Maarten heeft de psychologische veiligheid in ons team teruggebracht

Anoniem  

Maarten analyseert snel, terwijl hij daarbij bijzonder veel aandacht heeft voor mensen in hun situatie.

Sandra Koster CEO Economie Gemeente Eindhoven

Maarten kan op een inspirerende en prettig indringende wijze door het stellen van uitnodigende vragen het gesprek stimuleren over hoe raadsleden het beste hun raadswerk kunnen uitvoeren. Hij is bovendien een aangenaam en boeiende spreker!

Henk Bouwmans directeur Vereniging voor Raadsleden

Wij werken oa. voor de volgende opdrachtgevers:

>