Studiedag Preventief Werkdrukbeleid

"Psychische klachten vormen een groot probleem voor de toch al krappe arbeidsmarkt." kopt TROUW. ArboUnie meldde in juli 2023 dat het verzuim vanwege psychische klachten dit jaar hoger is dan ooit.

Psychisch verzuim is een veelkoppig monster. Werkdruk is één van die koppen. Er is niet één oplossing, maar het begint wel met het erkennen dat de medewerker regie is verloren. Hoe regie te herstellen is belangrijker dan de oorzaak. Individuele succesbeleving en realistische verwachtingen van alle betrokkenen spelen daarin een belangrijke rol. En dat is zowel psychologisch als bedrijfskundig belangrijk voor goede samenwerking.

Medewerkers hebben behoefte aan succesbeleving, zelfeffectiviteit, rolduidelijkheid en een cultuur van vertrouwen. In organisaties waar verwachtingen niet worden waargemaakt, wordt werkprocessen onvoorspelbaar. Hoe bespreken medewerker onderling of met leidinggevenden de werkdruksituatie en -beleving zo, dat zij onvoorspelbaarheid beter leren hanteren en stress voorkomen?  

Een integrale visie hoe de regie op tijd te herstellen richt zich zowel op dialoog, regulering als het (plannings)gedrag; zie afbeelding hieronder. De balans daartussen is altijd maatwerk, maar alledrie zijn noodzakelijk. Hierop gebaseerd preventief werkdrukbeleid voorkomt ziekteverzuim. 

Leerdoelen studiedag

Deze studiedag leert de HR businesspartner, Arbo-professional of belangstellende leidinggevende, om integraal en systemisch naar werkdrukbeleid te kijken. Je reflecteert op de regie, regulering en dialoog in de eigen organisatie.  Psychologie, bedrijfskunde en HRM vullen elkaar aan. Na afloop kun je daarmee gemotiveerd voorstellen voor verbetering doen.

Tijdens deze studiedag concretiseren we werkdrukbeleid toepassingsgericht met de wetenschappelijk beschreven, gevalideerde en veelvuldig toegepaste methode Meetbare Werkdrukbalans. De methode heeft aangetoond regie terug te geven aan de medewerker en biedt daarvoor instrumenten en processen met rollen voor medewerker, leidinggevende en hoger management. De concretisering draagt er sterk aan bij om de eigen visie toepassingsgericht te vertalen naar rollen en verantwoordelijkheden.

Deze dag wordt volledig verzorgd met uitstekende lunch, een online leeromgeving met relevante materialen,  publicaties, klantcases, een interventiebeschrijving en tools van Meetbare Werkdrukbalans. Schrijf je hieronder in of zet je naam op de lijst van belangstellenden. Je ontvangt altijd gratis het boek 'Gelukkig Druk?!'. 

Belangstellingsregistratie
voor de studiedag Preventief werkdrukbeleid

Programma van de studiedag preventief werkdrukbeleid

Kennismaking & introductie

9.30-10.45:
Kennismaken met de docenten, de deelnemers, hun integrale zelfanalyse van het werkdrukbeleid en een introductie in actie-onderzoek als methode voor beleidsverbetering.

Ter voorbereiding van deze dag ontvangen deelnemers een link naar onze online leeromgeving met daarin literatuur, interviews met gebruikers, casebeschrijvingen, (wetenschappelijke) artikelen, de handout en een zelfanalyse van het werkdrukbeleid.

Diagnose

11.00 -12.30:
We gaan in gesprek over de risico's regie te verliezen in een onvoorspelbare op uitvoering gerichte organisatiepraktijk. 

Direct leidinggevenden hebben een belangrijke rol in het herkennen van werkstresssignalen. Deze signalen vormen het startpunt voor het doorlopen van het proces Meetbare werkdrukbalans. Het proces start met een experiment: een zelfdiagnose van het planningsgedrag van de medewerker en de voorbereiding van een werkdrukbalansgesprek.

We gaan via voorbeelden met dit proces 'diagnose-dialoog-doen' aan de slag en bespreken de relatie met de psychologische behoefte aan zelfeffectiviteit, rolduidelijkheid en vertrouwen van medewerkers aan de hand van filmpjes en quotes van gebruikers van de methode.

Lunch

12.30 - 13.30:
Uitgebreid lunchbuffet en gelegenheid om een korte wandeling te maken door de kloostertuin. 

restaurant met chandelier

Dialoog en doen

13.30- 15.00:

We analyseren en bespreken het werkdrukbeleid in de context van deelnemers. We richten ons op de mogelijkheden om de dialoog en regulering in de context te verbeteren. 


We bespreken het rollenmodel. De leidinggevende stimuleert vanuit een verbindende rol een sociaal leerproces 'Overzicht-Inzicht-Invloed'. We reflecteren op de meerwaarde hiervan voor zelfeffectiviteit, rolduidelijkheid en een cultuur van vertrouwen. 


We staan stil bij de meerwaarde van de methode voor hoger management bij het effectief realiseren van strategieën en vermindering van uitval en verbetering van organisatiebesturing. Voor belangstellenden is daarover literatuur en een klantverhaal. 

Afsluiting

15.00 - 15.30:

We gaan integraal in gesprek over de meerwaarde voor preventief werkdrukbeleid en experimenterend actie-onderzoek voor draagvlak bij de verandering.

We bespreken de behoefte aan vervolg, bijvoorbeeld via de (Post Bachelor) gecertificeerde leergang Veerkrachtversterking met 13 interventies voor het versterken van Veerkracht in organisaties.

Doelgroep
HR Businesspartners, organisatie-adviseurs, managers, veranderkundigen.
Maximaal 8 deelnemers.

Tijd en plaats

Zodra er voldoende inschrijvingen zijn plannen we gezamenlijk een datum. We spreken af in het 14e eeuwse Klooster Karel V, Geertebolwerk 1 Utrecht. 

Kosten p.p.€ 635,-

volledig verzorgd, parkeren op eigen kosten 

Wat klanten zeggen

Maarten heeft ons geholpen om in vijf maanden gedragen tot de kern van het werkdrukprobleem te komen, iets wat in de tien jaar hieraan voorafgaand niet gelukt is.

Eric van der Geer-Rutten-Rijswijk ● Directeur bedrijfsvoering Faculteit IE&IS, TU-Eindhoven

We hadden moeite om de hoge ad-hoc druk hanteerbaar en bespreekbaar te maken. Dat ging ten koste van onze doelstellingen. We kozen een aanpak waarin mensen leren anticiperen en hun zelforganisatie vergroten; waarmee we onze versnipperde en inefficiënte werkwijze verbeteren en het goede gesprek voeren wanneer dat nodig is.

Abdelhakim El Hasnaoui  Plantmanager Signify  

Schaarste van tijd is de grootste uitdaging van onze kennisintensieve organisatie. Daarmee is het noodzakelijk om te zoeken naar mogelijkheden om tijd waardevol te maken. Maarten c.s. hebben ons geholpen om deze expeditie te starten.

Jos Simons  manager ruimte gemeente Maastricht

Docenten preventief werkdrukbeleid

man porttret

Maarten de Winter kerndocent

Maarten is masterdocent HR-strategie en Strategie bij Avans+ en heeft meer dan vijftien jaar ervaring met het verbeteren van werkdrukbeleid in organisaties.

portretfoto vrouw met stippeltjes blouse
Marion van den Wittenboer  docent

Marion van den Wittenboer is een gecertificeerd Arbeids- en organisatiedeskundige met meer dan twintig jaar ervaring met werkdrukinterventies op individueel, team- en organisatieniveau.

>