Succesvol veerkrachtbeleid

Wil je het veerkrachtbeleid van de organisatie tegen het licht houden om het te verbeteren? Schrijf je dan in voor de Masterclass succesvol veerkrachtbeleid. 

Werkgevers herkennen hun eigen belang bij het voorkomen van ziekte door psychosociale arbeidsbelasting echt wel. Het werk moet worden gedaan, personeel is schaars en een zieke werknemer wordt node gemist. Wanneer een werkplek goede kwaliteit heeft, is niet alleen het verzuim, maar ook het verloop lager en het verandervermogen hoger. Dat mes snijdt aan meerdere kanten. Ook medewerkers willen zinvol, gezond, kwalitatief goed werk.

Maar tussen willen en doen; tussen herkennen en handelen zit het besluitvormingsproces over maatregelen en verandering. En daar gaat het vaak mis. Dan wordt de route tussen herkennen en handelen niet bewandeld. Dat kan dan een bron van werkstress worden: medewerkers worden niet ziek van problemen, maar van het onvermogen deze op te lossen. 

Kom naar deze dag en ontdekt nieuwe mogelijkheden voor betrokken onderzoek, gedragen besluitvorming, interventieselectie vanuit overzicht en bedrijfseconomisch onderbouwde besluitvorming over leer-budget in de eigen of klant-situatie. Op deze pagina vind je een concrete datum of kun je je belangstelling registreren voor toekomstige edities.

De visie

De organisatie is een complex systeem. Dat stelt eisen aan de inrichting van het besluitvormingsproces, waarin medewerkers medeverantwoordelijkheid kunnen dragen voor de interventieselectie en leidinggevenden het benodigde budget kunnen beargumenteren. Goed veerkrachtbeleid ondersteunt de besluitvorming zodat interventies de veerkracht van mensen en teams ten goede komen en gericht zijn op een cultuur van leren en diversiteit. Evaluatie van het eigen beleid op het terrein van psychosociale arbeidsbelasting en veerkracht is mede daarom relevant en urgent. Leer hoe je ondermeer het werkdrukbeleid met kennis en toepasbare instrumenten kunt verbeteren.

De leerdoelen:
  1. Hoe je de betrokkenheid bij veerkrachtversterking in een logisch proces ontwikkelt. 
  2. Hoe je aansluitend op onderzoek gedragen besluitvorming krijgt over de keuze-opties om veerkracht te versterken.
  3. Hoe je investeringen in veerkracht bedrijfseconomisch kunt onderbouwen
  4. Hoe je de verantwoordelijkheden zo kunt inrichten, dat een leercultuur ontstaat.
Onze aanpak

Jouw omgeving en vraagstukken staan centraal. Deze bijeenkomst leert de deelnemer te reflecteren op (onbewuste) opvattingen van deelnemers en leren van elkaar. We benaderen succesvol werkdrukbeleid als een 'wicked problem'; een complex vraagstuk. De belangrijkste werkdruktheorieën worden samenhangend en kritisch besproken. We geven ook een korte inkijk in de leergang veerkracht versterken.

Deze dag wordt verzorgd met een online leeromgeving met relevante materialen, publicaties, klantcases, een interventiebeschrijving van het besluitvormingsproces, tools en een uitstekend diner. Schrijf je  in of zet je naam op de lijst van belangstellenden. 

Doelgroep
HR Businesspartners, organisatie-adviseurs, managers, veranderkundigen.
Maximaal 8 deelnemers.

*Tijd en plaats

Geboekt voor een specifieke dag? De bijeenkomst gaat door vanaf 5 deelnemers. 

Belangstellingsregistratie: zodra er voldoende inschrijvingen zijn plannen we gezamenlijk een datum. We spreken af in het 14e eeuwse Klooster Karel V, Geertebolwerk 1 Utrecht. 

Inloop: 13.00 uur
Start: 13.30 uur
Diner: 19.00 uur
Einde: 20.30 uur

Kosten p.p.€ 525,-

ex B.T.W

(635,25 incl b.t.w.)

volledig verzorgd

Direct boeken*
voor een specifieke dag

Liever een factuur? Lid van BA&O? Neem contact op.

Belangstellingsregistratie*
voor toekomstige edities

Docenten preventief werkdrukbeleid

man porttret

Maarten de Winter kerndocent

Maarten is masterdocent HR-strategie en Strategie bij Avans+ en heeft meer dan vijftien jaar ervaring met het verbeteren van werkdrukbeleid in organisaties.

portretfoto vrouw met stippeltjes blouse
Marion van den Wittenboer  docent

Marion van den Wittenboer is een gecertificeerd Arbeids- en organisatiedeskundige met meer dan twintig jaar ervaring met werkdrukinterventies op individueel, team- en organisatieniveau.

>